نسخه آرشیو پخش آرشیو

آرام جان آرشیو برنامه ای

جمعه 3 دی 1400 ساعت: 07:00 | مدت: 30 دقیقه

ویژه برنامه ای در خصوص امام زمان (عج) است با رویكرد امید و آگاهی و اخلاق و فرهنگ انتظار كه از جوانب مختلف به موضوع انتظار موعود می پردازد\r\n
موضوع: امام زمان(عج)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو