نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش جراحت- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت: 06:30 | مدت: 30 دقیقه


كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: احمد ایرانیخواه، شمسی صادقی نویسنده: مهام میقانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو