نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش تاریكی- قسمت 2 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 4 آبان 1400 ساعت: 14:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: محمد عمرانی هنرمندان: احمد گنجی، شمسی صادقی نویسنده: علی خاكبازان

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو