نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آقا بزرگ- قسمت 8 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 5 فروردین 1400 ساعت: 01:00 | مدت: 20 دقیقه

به توصیه ایمان، آنها اجناس را بار وانت او می كنند و بصورت فروشنده سیار به محله های پایین شهر و قدیمی تهران میروند. از طرفی سودابه با راهنمایی افرا سراغ گنجینه و آلبوم های قدیمی آقا بزرگ میرود و حین بررسی اسناد و ارسال عكس های آن برای افرا، متوجه می شود مالك زمین های محله جوادیه تهران، جواد آقا بزرگ پدر بزرگ آقا بزرگ بوده و شجره نامه آنها را می بیند. او وقتی می فهمد كامران و برادرزاده هایش در محله جوادیه هستند و دستفروشی می كنند، از كامران می خواهد از همه جای محله جوادیه فیلم بگیرد تا برای افرا بفرستد و نوه افرا هولوگرام آقا بزرگ را در محله قدیمی و زادگاهش بسازد.
تهیه كننده: طیبه محمد علی كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: بهادر ابراهیمی، حمید یزدانی نویسنده: زهرا كولیوند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو