نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آقا بزرگ- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 3 فروردین 1400 ساعت: 01:00 | مدت: 20 دقیقه

سودابه یكروز به كامران و برادرزاده هایش فرصت می دهد تمام اجناس را از خانه آقا بزرگ بیرون ببرند. بهانه سودابه برای نفرستادن فیلم این است كه موبایل او قدیمی است و كیفیت فیلمبرداری پایین است. افرا از سودابه میخواهد به مغازه موبایل فروشی آشنایشان در بازار موبایل برود و آخرین مدل گوشی را با كارت اعتباری او بخرد.
تهیه كننده: طیبه محمد علی كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: بهادر ابراهیمی، حمید یزدانی نویسنده: زهرا كولیوند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو