نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آقا بزرگ- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

یکشنبه 1 فروردین 1400 ساعت: 01:00 | مدت: 20 دقیقه

حالا كه آقا بزرگ در بیمارستان بستری شده، كامران از این موضوع سوء استفاده می كند و آرمان و ایمان برادرزاده هایش را از شهرستان به تهران می آورد تا در فروش اجناس و بساط بازار تجریش به او كمك كنند و اجناس زیادی را خریده و در حیاط و زیرزمین خانه آقا بزرگ انبار می كند. این وضعیت باعث ناراحتی و اعتراض سودابه همسرش می شود.
تهیه كننده: طیبه محمدعلی كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: بهادر ابراهیمی، حمید یزدانی نویسنده: زهرا كولیوند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو