نسخه آرشیو پخش آرشیو

روی موج نمایش آرشیو برنامه ای

یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت: 16:30 | مدت: 30 دقیقه

آخرین اخبار فرهنگی و هنری (سینمایی، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی) اطلاع رسانی به لحظه وقایع فرهنگی و هنری اطلاع رسانی در خصوص برنامه های شبكه نمایش گفتگو با مسئوولین هنری
گوینده و سردبیر: غزل نهانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو