نسخه آرشیو پخش آرشیو

حسینیه ارگ آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت: 00:00 | مدت: 15 دقیقه

سیزدهم محرم- مسجد ارگ تهران- روضه حاج منصور ارضی
رادیو نمایش؛ موج اف ام ردیف 107/5 مگاهرتز، تلفن گویا: 982127861075+ ارتباطات: 982133914142+ فضای مجازی: radionamayesh1075@، سایت: www.radionamayesh.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو