نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش پهلوانان- قسمت 1 آرشیو برنامه ای

شنبه 17 خرداد 1399 ساعت: 13:15 | مدت: 30 دقیقه

بخش هایی از زندگی پهلوانان نامی و قدرتمند قدیم تهران \r\n
كارگردان: اكبر زنجانپور هنرمندان: بیوك میرزایی، رضا عمرانی نویسنده: علی عباسی\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو