نسخه آرشیو پخش آرشیو

در آدینه با نمایش آرشیو برنامه ای

جمعه 10 دی 1400 ساعت: 19:30 | مدت: 1 ساعت

نمایش زندانی قفقاز\r\nكستلین و سلین از اردوگاه جدا شده و اسیر تاتارها میشوند تاتارها از آنها میخواهند تا در قبال نجات جانشان به خانواده نامه بنویسند تا برای آنها پول بفرستند....
تهیه كننده: نینا ایزدیار كارگردان: ژاله علو هنرمندان: فریدون محرابی، ایوب آقاخانی تنظیم برای رادیو: زهرا رفیعی گیلوایی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو