نسخه آرشیو پخش آرشیو

مخاطب خاص(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 18 دی 1400 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

بررسی وضعیت ا میكرون در ایران و جهان \r\n
ارتباط تلفنی با دكتر سوری(اپیدمیولوژیست و رئیس كارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه عملیاتی مقابله با كرونا)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو