نسخه آرشیو پخش آرشیو

مخاطب خاص(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 25 دی 1400 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

بررسی مدیریت و سیاستگذاری اپیدمی كرونا خصوصا o micron در ایران و جهان
ارتباط تلفنی با دكتر علویان(رییس نظام پزشكی استان تهران)،دكتر میثمی(متخصص پزشكی اجتماعی)،دكتر مهری(اپیدمیولوژیست)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو