نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش ریشه های عمیق- قسمت 1(تكرار) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 26 دی 1400 ساعت: 02:00 | مدت: 30 دقیقه

برت سیاهپوست جوانی ست كه با درجه افسری ازجنگ دراروپا به شهر خود درآمریكا بازگشته است و قصد دارد مدرسه ای بسازد و به بچه های سیاهپوست درس بدهد، وی در خانواده سفیدپوست سناتور لنگدون بزرگ شده است. سناتور همچنان به قوانین نژادپرستی پایبند است با عقاید و اهداف برت مخالفت میكند، و حتی به وی تهمت دزدی میزند، علیرغم همه مشكلاتی كه برای وی بوجود می آورند، برت با هوشمندی و مقاومت خود آنها را وادار به تسلیم میكند و راهش را برای رسیدن به اهدافش فراهم میكند....
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا نویسنده و كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: محسن بهرامی، مجید حمزه

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو