نسخه آرشیو پخش آرشیو

مثبت 12 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 27 دی 1400 ساعت: 16:30 | مدت: 25 دقیقه

فرزند نوجوانم دائما خود را به خاطر اشتباهاتش سرزنش می‌كند
با حضور خانم دكتر سایناز مودت(روانشناس كودك و نوجوان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو