نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرسمان-تاریخی آرشیو برنامه ای

جمعه 1 بهمن 1400 ساعت: 19:20 | مدت: 55 دقیقه

پاسخگویی به پرسشها در حوزه تاریخ اسلام
محمد حسین پور(تهیه كننده) و حجت الاسلام جباری(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو