نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیستان آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 30 دی 1400 ساعت: 22:00 | مدت: 1 ساعت

گذری در موسیقی ایران؛ یادی از فریدون شهبازی، بررسی لحن و ملودی، عبارت بندی و جمله بندی در موسیقی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو