نسخه آرشیو پخش آرشیو

عزم راه آرشیو برنامه ای

جمعه 1 بهمن 1400 ساعت: 18:00 | مدت: 30 دقیقه

تاملات فرهنگی بر فصل چهارم در بیانیه گام دوم انقلاب
مهدی جمشیدی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو