نسخه آرشیو پخش آرشیو

چهار باغ آرشیو برنامه ای

شنبه 2 بهمن 1400 ساعت: 00:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

تعامل و پرسش و پاسخ با مخاطبان؛ شعرخوانی مخاطبان و پخش ترانه و شاعرانه ها

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو