نسخه آرشیو پخش آرشیو

شهر فرنگ آرشیو برنامه ای

جمعه 1 بهمن 1400 ساعت: 09:00 | مدت: 2 ساعت

جنگ مفرح با نمایش های طنز و ترانه های شاد
نمایش طنز با نقد مسایل سیاسی، اقتصادی، ورزشی، اجتماعی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو