نسخه آرشیو پخش آرشیو

در آدینه با نمایش آرشیو برنامه ای

جمعه 8 بهمن 1400 ساعت: 19:30 | مدت: 1 ساعت

راهبه ای پس از فرار از صومعه خود را به شكل مردان در آورده و به ارتش میرود و به درجه ستوانی میرسد اما در خلال جنگ از ارتش فرار میكند و در راه گم میشود افرادی او را پیدا كرده و پیش ارباب خود كه یك زن می باشد میبرند و ارباب پیشنهاد ازدواج او با دخترش را میدهد.....
تهیه كننده: عذرا وكیلی كارگردان: اكبر زنجانپور هنرمندان: شهین نجف زاده، رامین پور ایمان تنظیم: غلامرضا جابر انصاری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو