نسخه آرشیو پخش آرشیو

پاسخگو(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 23 اسفند 1400 ساعت: 08:15 | مدت: 45 دقیقه

رعایت موازین بهداشتی اماكن تفریحی و كنترل كووید
با حضور دكتر نیك پژوه(متخصص پزشكی اجتماعی)\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو