نسخه آرشیو پخش آرشیو

پاسخگو(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 20 فروردین 1401 ساعت: 08:15 | مدت: 45 دقیقه

ملاحظات روزه داری در بیماران اعصاب و روان و توصیه های دارویی
با حضور دكتر فدایی(روانپزشك) \r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو