نسخه آرشیو پخش آرشیو

بازتاب آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 31 فروردین 1401 ساعت: 21:00 | مدت: 30 دقیقه

بررسی مسائل سیاسی؛ دیدار شاعران با رهبر در نیمه ماه مبارك رمضان سالهای قبل از كرونا
علیرضا قزوه و محدثی خراسانی(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو