نسخه آرشیو پخش آرشیو

بازتاب آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 ساعت: 16:00 | مدت: 30 دقیقه

بررسی مسائل سیاسی روز جامعه؛ روز قدس
احمدرضا روح الله زاد و جواد خواجه پور(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو