نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه آرشیو برنامه ای

شنبه 10 اردیبهشت 1401 ساعت: 12:00 | مدت: 40 دقیقه

اما و اگرهای زنانه شدن پارك‌ها
ارتباط تلفنی با آقای ناصر امینی(عضو شورای شهر تهران) و دكتر مجید صفاری‌نیا(روانشناس اجتماعی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو