نسخه آرشیو پخش آرشیو

مسابقه ایران آرشیو برنامه ای

یکشنبه 8 خرداد 1401 ساعت: 14:30 | مدت: 30 دقیقه

پخش برنامه های طنز استانها\r\n\r\n
موضوع: ارتباط با مركز همدان و گفتگو با حمید محسنی تهیه كننده برنامه شالان شیپان\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو