نسخه آرشیو پخش آرشیو

بازتاب آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 18 خرداد 1401 ساعت: 16:00 | مدت: 30 دقیقه

بررسی ویژگیهای شخصیتی امام خمینی(ره)
جواد محمدی و جلال فیاضی(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو