نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت ترتیل حزبی استاد محمود خلیل حصری آرشیو برنامه ای

جمعه 3 تیر 1401 ساعت: 04:27 | مدت: 20 دقیقه

سوره حجر
حزب 1 از جزء 14 قرآن كریم

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو