نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت آقای منصور قصری زاده آرشیو برنامه ای

جمعه 3 تیر 1401 ساعت: 03:16 | مدت: 7 دقیقه

سوره مائده آیات 15-19

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو