نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل آرشیو برنامه ای

جمعه 3 تیر 1401 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

سوره های حاقه آیات 1-12، رحمن آیات 1-11، نازعات آیات 26-33، شمس و حمد

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو