نسخه آرشیو پخش آرشیو

بخش سحرگاهی(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 8 تیر 1401 ساعت: 02:00 | مدت: 4 ساعت

خبر، موسیقی بی كلام، موسیقی با كلام(سنتی، پاپ، محلی، تلفیقی، ساز و آواز)\r\nاذان صبح: 04:05 موذن: استاد هاشم روغنی
www.radiopayam.ir شماره پیامك 98300001047+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو