نسخه آرشیو پخش آرشیو

حوض نقره آرشیو برنامه ای

جمعه 10 تیر 1401 ساعت: 17:00 | مدت: 55 دقیقه

اكران فیلم ها و اخبار مربوط به فضای هنری و سینمای ایران و حواشی آن-بررسی فیلم سینمایی «هناس»\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو