نسخه آرشیو پخش آرشیو

حباب آرشیو برنامه ای

شنبه 25 تیر 1401 ساعت: 09:05 | مدت: 25 دقیقه

استنداپ كمدی با محوریت موضوعی اقتصاد با نگاه طنز فاخر و متناسب با سلیقه مخاطبان

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو