نسخه آرشیو پخش آرشیو

سخن عشق آرشیو برنامه ای

سه شنبه 7 تیر 1401 ساعت: 18:45 | مدت: 10 دقیقه

بیان نكاتی از غزل 11دیوان حافظ
خانم فاطمه عسگری(تهیه كننده) و حجت الاسلام محتشمی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو