نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش به رنگ خورشید- قسمت 7 آرشیو برنامه ای

شنبه 15 مرداد 1401 ساعت: 01:00 | مدت: 30 دقیقه

كدامین صدا در كدامین عصر از كجای تاریخ است كه پژواك بودنش اینگونه در هر لحظه و هر مكان تكرار میشود؟ كدام نفس مطمئنه است كه در هزار توی نفوس فلكی نور بیكران را فریاد كرده؟ این همه رنگ از كجاست؟ از كدام خورشید است كه در بیكرانه زمان مكرر میشود؟ باری شك نیست كه این روایت هر چه هست حكایت مداوم بانگی است كه رنگ خورشید را به روزها پیوند می زند............\r\n \r\n
كارگردان: میرطاهر مظلومی نویسنده: مجید حیدری تهیه كننده: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: فریبا متخصص، مجید حمزه، معصومه عزیزمحمدی، مونا صفی، احمد لشینی، حمید یزدانی، رامین پورایمان، ناهید مسلمی، فریدون محرابی، ایوب آقاخانی، سعیده فرضی، مجید سهرابی، علی میلانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو