نسخه آرشیو پخش آرشیو

ادامه شهرآفتاب (زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 15 مرداد 1401 ساعت: 07:00 | مدت: 25 دقیقه

پیگیری رویدادهای حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و گفت و گو با مسئولین مرتبط
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir\r\n پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir\r\n شماره پیامك: 983000094+\r\n تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو