نسخه آرشیو پخش آرشیو

از رادیو تهران بپرسید آرشیو برنامه ای

شنبه 15 مرداد 1401 ساعت: 09:30 | مدت: 25 دقیقه

برنامه ای تعاملی جهت طرح مسائل مخاطبان با كارشناسان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir\r\n پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir\r\n شماره پیامك: 983000094+\r\n تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو