نسخه آرشیو پخش آرشیو

حكیمانه آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 15 تیر 1401 ساعت: 13:30 | مدت: 25 دقیقه

ریشه های سوءظن و بدگمانی
علی محمد عبداللهی نیا(تهیه كننده) و حجت الاسلام رفیعی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو