نسخه آرشیو پخش آرشیو

سخن عشق آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 22 تیر 1401 ساعت: 01:50 | مدت: 10 دقیقه

بیان نكاتی از غزل 18دیوان حافظ
خانم فاطمه عسگری(تهیه كننده) و حجت الاسلام محتشمی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو