نسخه آرشیو پخش آرشیو

صلای وصال آرشیو برنامه ای

جمعه 17 تیر 1401 ساعت: 10:00 | مدت: 1 ساعت

معرفی فعالیتهای امام جمعه و ستاد نماز جمعه نهاوند در استان همدان
رضا رضایی(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو