نسخه آرشیو پخش آرشیو

بربال سخن آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 15 تیر 1401 ساعت: 00:10 | مدت: 30 دقیقه

سخنرانی- دعا راه دستیابی به معرفت امام
سید محمدعلی حسینیان(تهیه كننده) و حجت الاسلام میرباقری(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو