نسخه آرشیو پخش آرشیو

بر كرانه نور آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 15 تیر 1401 ساعت: 06:00 | مدت: 30 دقیقه

تفسیر آیه 7 سوره مباركه عمران
علی برخورداری(تهیه كننده) و آیت الله جوادی آملی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو