نسخه آرشیو پخش آرشیو

كلام امام(تكرار) آرشیو برنامه ای

جمعه 17 تیر 1401 ساعت: 18:55 | مدت: 5 دقیقه

بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه
خانم حمیده نجاتی(تنظیم كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو