نسخه آرشیو پخش آرشیو

حدیث آفتاب(تكرار) آرشیو برنامه ای

جمعه 17 تیر 1401 ساعت: 12:10 | مدت: 30 دقیقه

برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه
خانم حمیده نجاتی(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو