نسخه آرشیو پخش آرشیو

سخن عشق(تكرار) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 5 مرداد 1401 ساعت: 18:45 | مدت: 10 دقیقه

بیان نكاتی از غزل 23 دیوان حافظ
خانم فاطمه عسگری(تهیه كننده) و حجت الاسلام محتشمی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو