نسخه آرشیو پخش آرشیو

نماز جمعه آرشیو برنامه ای

جمعه 17 تیر 1401 ساعت: 13:00 | مدت: 55 دقیقه

خطبه های نماز جمعه تهران- اذان ظهر به افق قم: 13:12
پخش

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو