نسخه آرشیو پخش آرشیو

مبنا آرشیو برنامه ای

جمعه 17 تیر 1401 ساعت: 06:00 | مدت: 30 دقیقه

معلل بودن افعال الهی به اغراض
علی محمد عبداللهی نیا(تهیه كننده) و آیت الله برنجكار(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو