نسخه آرشیو پخش آرشیو

غبار فتنه آرشیو برنامه ای

جمعه 17 تیر 1401 ساعت: 16:00 | مدت: 30 دقیقه

فتنه و فتنه گران- بررسی فتنه‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی(پیوند و ارتباط رسانه با فتنه‌های اقتصادی)
عبدالله جوادی(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو