نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرسمان تاریخی آرشیو برنامه ای

جمعه 17 تیر 1401 ساعت: 18:00 | مدت: 45 دقیقه

علت و تاریخ هجرت حضرت علی (ع ) به كوفه
محمد حسین پور(تهیه كننده) و حجت الاسلام مهدی پیشوایی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو