نسخه آرشیو پخش آرشیو

گزارش ورزشی آرشیو برنامه ای

جمعه 21 مرداد 1401 ساعت: 19:00 | مدت: 2 ساعت 30 دقیقه

اذان مغرب: 20:17- موذن: استاد موذن زاده اردبیلی
فوتبال استقلال- سپاهان

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو